โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.115.114
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,390,371

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


  หน้าแรก     รายรับรายจ่ายจริงประจำเดือน 
รายรับรายจ่ายจริงประจำเดือน
รายรับรายจ่ายจริงประจำเดือน  
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนมีนาคม25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนกุมภาพันธ์25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนมกราคม25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนธันวาคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนพฤศจิกายน25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนตุลาคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนกันยายน25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนสิงหาคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนกรกฎาคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนมิถุนายน25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนพฤษภาคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนเมษายน25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนมีนาคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนกุมภาพันธ์25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนมกราคม25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนธันวาคม25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนพฤศจิกายน25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนตุลาคม25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(งานกิจการประปา) ประจำเดือน กรกฎาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(งานกิจการประปา) ประจำเดือน มิถุนายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจายประจำเดือน พฤษภาคม 2562(งานกิจการประปา)0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     พฤษภาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     เมษายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     มีนาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     กุมภาพันธ์ 25610000-00-00เปิดอ่าน
     มกราคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ธันวาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     พฤศจิกายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ตุลาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     กันยายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     สิงหาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     กรกฎาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     มิถุนายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     พฤษภาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     เมษายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     มีนาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     กุมภาพันธ์ 25600000-00-00เปิดอ่าน
     มกราคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ธันวาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     พฤศจิกายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ตุลาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     กันยายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     สิงหาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     กรกฎาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     มิถุนายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     มิถุนายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     พฤษภาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     เมษายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     มีนาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     กุมภาพันธ์ 25590000-00-00เปิดอ่าน
     มกราคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ธันวาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     พฤศจิกายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ตุลาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กันยายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานสังคมสงเคราะห์
การป้องกันการทุจริต
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.