ขอประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 20 พ.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนประดู่เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา [ 22 เม.ย. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
เรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เข้าร่วมโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 2 ก.พ. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนประดู่ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา [ 24 ม.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนประดู่ [ 4 ธ.ค. 2566 ] ......................................................................................................................................................................................................