วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.   

จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 14/25...


  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ภายในพื้นที่ตำบลโนนประดู่   

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ภายใ...


  การประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) และกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อบต.โนนประดู่ นำโดย นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย นายก อบ...

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.30 น.   

อบต.โนนประดู่  โดย นายเฉลิมเกียรติ  ควันพิมาย นายก อบต. มอบหมายให้ นายปิยะ คิดการ รองนา...