โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.217.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,190,050

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.30 น. อบต.โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเกียรติ์  ควันพิมาย นายก อบต.โนนประดู่ มอบหมายให้ ... วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 10.00 น. อบต.โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเกียรติ์  ควันพิมาย นายก อบต.โนนประดู่ มอบหมายให้ ...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 08.30 น. อบต.โนนประดู่ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนของผู้สูงอ ... วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อบต.โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทั่วไป) 
     

ขอเชิญ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี 2566 
     

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด 2566” และ “งดให้ งดรับ” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
      การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด 2566” และ “งดให้ งด...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 2214 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ...     จำนวนผู้เข้าชม 1632 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 1584 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อม...     จำนวนผู้เข้าชม 1655 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับ...     จำนวนผู้เข้าชม 1592 ครั้ง
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำ...     จำนวนผู้เข้าชม 1823 ครั้ง
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์...     จำนวนผู้เข้าชม 1694 ครั้ง
การตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565...     จำนวนผู้เข้าชม 1187 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่ง...     จำนวนผู้เข้าชม 781 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่7 บ้านซับสมบ...     จำนวนผู้เข้าชม 233 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8
   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโนนประดู่ หมู่ 3
   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินบ้านงิ้วเก่า หมู่ 9
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนประดู่
ข่าวย้อนหลัง
 
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.