โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.115.114
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,390,264

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภา 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา  
     13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 30 มิภุนายน พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 28 มิภุนายน พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 6 มิภุนายน พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพัธ์ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     1 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.25642564-09-29เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.25642564-09-17เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.25642564-08-20เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.25642564-08-10เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมพ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 พฤจิกายน พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     21.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     20.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     19.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     18.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     17.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     16.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     15.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     14.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     13.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     12.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     11.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     10.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     9.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     8.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนพ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     7.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     6.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     5.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     4.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     3.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     2.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
     1.รายงานการประชุมสภารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25570000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กันยายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานสังคมสงเคราะห์
การป้องกันการทุจริต
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.