องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

 

 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ที่อยู่ 78 หมู่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

สายด่วน นายก อบต. 08-1790-2041

โทรศัพท์   : 0-44 977 014 สำนักปลัด , กองการศึกษา  0-4498-4005

                                                        : 0-44  977 008 กองคลัง, กองช่าง

E-mail : saraban_06303103@dla.go.th
  : Nonpradoo1@gmail.com
  : 6303103@dla.go.th
 

Website : www.nonpradoo.go.th