องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม [ 25 ม.ค. 2567 ]9
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]6
3 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2565 ]12
4 แบบฟอร์มรายงานผลการนำประเมินจริยธํรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 ต.ค. 2565 ]12
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]6
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]7