องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]11
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]8
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]11
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]5
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]6
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]8
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 30 มิภุนายน พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]5
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 28 มิภุนายน พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]13
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 6 มิภุนายน พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]9
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพัธ์ พ.ศ.2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]6
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]8
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]10
13 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]8