องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2566 รอบ 12 เดือน [ 6 พ.ย. 2566 ]8
2 การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]6
3 แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]5
4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
5 แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี พ.ศ. 2566-2568 [ 3 ต.ค. 2565 ]7
6 แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]4
7 การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ12 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]5
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]7