องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]10
2 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2566 ]12
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]9
4 แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]9
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]9