องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมา 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมา 2566

    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมา 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ