องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมผู้บริหาร


รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.โนนประดู่ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.โนนประดู่ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.โนนประดู่ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ