องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ