องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่องกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 และระยะเวลาสมัยแรกของปีถัดไปสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่องกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 และระยะเวลาสมัยแรกของปีถัดไปสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่องกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 และระยะเวลาสมัยแรกของปีถัดไปสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ