องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดประจำเดือน ตุลาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดประจำเดือน ตุลาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง