องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2566

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง