องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ