องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O15 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนประดู่ หมุ่ทึ่ 3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา(เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนประดู่ หมุ่ทึ่ 3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา(เพิ่มเติม)

    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนประดู่ หมุ่ทึ่ 3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา(เพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง