องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ