องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ