องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง