องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เพิ่มเติม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-21 สายศพด.เด็กเล็ก-ศาลาประชาคม บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 18 เม.ย. 2567 ]2
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 49 - หนอองบัว หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.พ. 2567 ]2
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 31 - สวนนางนวม หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.พ. 2567 ]2
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 27 - บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.พ. 2567 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนรีตเสริมเหล็กรูปตัวแบบไม่มีฝาปิดจาก บ้านเลขที่ ๓๑ ตามแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๑๖๘ เมตร บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านงิ้วเก่า [ 14 ก.ย. 2566 ]4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณคลองอีสานเขียว - สระตะวันออก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ [ 14 ก.ย. 2566 ]4
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการล้อมรั้วลวดหนามหนองละเลิงหินโคลน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนม่วง [ 11 ก.ย. 2566 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพานบ้านเสว หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา เชื่อมบ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตะหนิน [ 11 ก.ย. 2566 ]4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารนำใต้ดินระบบเปิด หนองโสนสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2566 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้งธนาคารนำใต้ดินระบบเปิด หนองโสนสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ส.ค. 2566 ]8
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม) ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น-ลงสระ [ 7 ส.ค. 2566 ]6
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๙๑-๒๔ สายศาลปู่ตา- สามแยกหน้าวัด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ค. 2566 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนบ่ระดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๙๑-๑๔ สายคอกวัว - บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ บ้านดอนม่วง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ค. 2566 ]4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๙๑-๒๔ สายศาลปู่ตา- สามแยกหน้าวัด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายแหนบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ค. 2566 ]4
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ งราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากข้างสระโนนถั่วแปบ(บ้านเลขที่ ๕๓/๓) ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 16 มิ.ย. 2566 ]4
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองอีสานเขียว ถึงบ่อพักเชื่อม ท่อคอนกรีต(เดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 31 พ.ค. 2566 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองอีสานเขียว ถึงบ่อพักเชื่อม ท่อคอนกรีต(เดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2566 ]4
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายคลองอีสานเขียว - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านทองหลางใหญ่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2566 ]5
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่สร้างถนนดินจากท้ายบ้านโนนสะอาด (สระน้อยสาธารณประโยชน์) -โนนกระเดื่อง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2566 ]4
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากดอนตะแบงถึงบ้านแท่น หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทอง บ้านตาลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2566 ]4
 
หน้า 1|2