องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]3
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 3 ม.ค. 2567 ]17
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]8
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]9
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 23 พ.ค. 2566 ]7
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 18 เม.ย. 2566 ]5
7 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]6
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]7
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ส.ค. 2564 ]7
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [ 30 ส.ค. 2564 ]5
11 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 [ 6 ม.ค. 2564 ]8
12 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]8
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]9