องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]9
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2565 ]12
3 สถิตการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 10 มิ.ย. 2565 ]5
4 สถิตการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ค. 2564 ]13
5 สถิตการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2563 ]3