องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) [ 2 ต.ค. 2566 ]20
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) [ 30 มิ.ย. 2564 ]5
3 แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2564 ]5
4 แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 15 ต.ค. 2561 ]5
5 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ [ 10 มิ.ย. 2558 ]4